LG BASIC

Klimatyzatory » LG

Cena:1780.00zł brutto
[{"price":"1780","diameter":"","size":"","type":"2,5 kW"},{"price":"1880","diameter":"","size":"","type":"3,5 kW"},{"price":"2780","diameter":"","size":"","type":"5,0 kW"}]
Dodaj opinię Opinie o produkcie
Rabat 10% od zamówień powyżej 1 000zł nie uwzględnia tego produktu.

Opis:

 

  • Gwarancja 36 miesięcy.
  • Klasa energetyczna chłodzenie A+
  • Klasa energetyczna grzanie A

 

 
        E09EL.NSH 
Wydajność Chłodzenie Min W 890
    Średnia W 2500
    Max W 3700
  Grzanie MIn W 890
    Średnia W 3200
    Max W 4100
  Grzanie -7*C Max W 3000
Pobór mocy (zestaw) Chłodzenie Średni W 690
  Grzanie +7*C Średni W 860
EER     W/W 3,62
SEER       5,9
Obciązenie chłodnicze     kW 2,5
COP     W/W 3,72
SCOP       3,8
Obciązenie cieplne     kW 2,8
Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie     A+
  Grzanie     A
Rocznie zużycie energii Chłodzenie   kWh 149
  Grzanie   kWh 1179
Wydajność Chłodzenie Tryb snu dBA 20
    Niski dBA 25
    Średni dBA 33
    Wysoki dBA 39
  Grzanie Niski dBA 28
    Średni dBA 33
    Wysoki dBA 39
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA 58
Przepływ powietrza Chłodzenie Tryb snu m³/min 3,5
    Niski m³/min 5,5
    Średni m³/min 8,0
    Wysoki m³/min 10,0
    Max (Power) m³/min 12,0
  Grzanie Niski m³/min 6,5
    Średni m³/min 8,0
    Wysoki m³/min 10,0
Osuszanie     l/h 1,1
Prąd pracy Chłodzenie Średni A 3,1
    Max A 6,5
  Grzanie Średni A 3,8
    Max A 6,0
Prąd rozruchu Chłodzenie Średni A 3,1
  Grzanie Średni A 3,8
Zasilanie     Φ / V /Hz 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie     A C-16
Przewody zasilania (do jedn. zewn.)     il. × mm² 3x1,5
Sterowanie i zasilanie (pomiędzy jednostkami)     il. × mm² 4x1,0
Wymiary     mm 798 × 292 × 214
Waga     kg 8,5
Moc silnika wentylatora     W 20
 
        E12EL.NSH 
Wydajność Chłodzenie Min W 900
    Średnia W 3500
    Max W 4040
  Grzanie MIn W 890
    Średnia W 3800
    Max W 5100
  Grzanie -7*C Max W 3600
Pobór mocy (zestaw) Chłodzenie Średni W 1120
  Grzanie +7*C Średni W 1040
EER     W/W 3,13
SEER       5,8
Obciązenie chłodnicze     kW 3,5
COP     W/W 3,65
SCOP       3,8
Obciązenie cieplne     kW 3,2
Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie     A+
  Grzanie     A
Rocznie zużycie energii Chłodzenie   kWh 211
  Grzanie   kWh 1400
Wydajność Chłodzenie Tryb snu dBA 20
    Niski dBA 25
    Średni dBA 33
    Wysoki dBA 39
  Grzanie Niski dBA 28
    Średni dBA 33
    Wysoki dBA 39
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA 58
Przepływ powietrza Chłodzenie Tryb snu m³/min 3,5
    Niski m³/min 5,5
    Średni m³/min 8,0
    Wysoki m³/min 10,0
    Max (Power) m³/min 12,0
  Grzanie Niski m³/min 6,5
    Średni m³/min 8,0
    Wysoki m³/min 10,0
Osuszanie     l/h 1,3
Prąd pracy Chłodzenie Średni A 4,9
    Max A 6,5
  Grzanie Średni A 4,6
    Max A 6,0
Prąd rozruchu Chłodzenie Średni A 4,9
  Grzanie Średni A 4,6
Zasilanie     Φ / V /Hz 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie     A C-16
Przewody zasilania (do jedn. zewn.)     il. × mm² 3x1,5
Sterowanie i zasilanie (pomiędzy jednostkami)     il. × mm² 4x1,0
Wymiary     mm 798 × 292 × 214
Waga     kg 8,5
Moc silnika wentylatora     W 20
 
        E18EL.NSH 
Wydajność Chłodzenie Min W 900
    Średnia W 5000
    Max W 5400
  Grzanie MIn W 900
    Średnia W 5400
    Max W 6100
  Grzanie -7*C Max W 3800
Pobór mocy (zestaw) Chłodzenie Średni W 1720
  Grzanie +7*C Średni W 1540
EER     W/W 2,91
SEER       5,3
Obciązenie chłodnicze     kW 5,0
COP     W/W 3,51
SCOP       3,8
Obciązenie cieplne     kW 3,8
Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie     A
  Grzanie     A
Rocznie zużycie energii Chłodzenie   kWh 330
  Grzanie   kWh 1400
Wydajność Chłodzenie Tryb snu dBA 29
    Niski dBA 35
    Średni dBA 40
    Wysoki dBA 42
  Grzanie Niski dBA 35
    Średni dBA 40
    Wysoki dBA 42
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA 60
Przepływ powietrza Chłodzenie Tryb snu m³/min 7,5
    Niski m³/min 9,0
    Średni m³/min 10,5
    Wysoki m³/min 12,0
    Max (Power) m³/min 17,1
  Grzanie Niski m³/min 8,0
    Średni m³/min 10,0
    Wysoki m³/min 13,0
Osuszanie     l/h 1,8
Prąd pracy Chłodzenie Średni A 7,8
    Max A 9,0
  Grzanie Średni A 7,0
    Max A 9,5
Prąd rozruchu Chłodzenie Średni A 7,8
  Grzanie Średni A 7,0
Zasilanie     Φ / V /Hz 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie     A C-20
Przewody zasilania (do jedn. zewn.)     il. × mm² 3x1,5
Sterowanie i zasilanie (pomiędzy jednostkami)     il. × mm² 4x1,0
Wymiary     mm 885 ×296 × 236
Waga     kg 9,5
Moc silnika wentylatora     W 30
 

GWARANCJA:

- 5-letni okres gwarancji na części dla urządzeń typu Multi V, pod warunkiem uruchomienia komisyjnego przez LGEPL (licząc od daty uruchomienia)

- 3-letni okres gwarancji na części dla pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych (licząc od daty sprzedaży dla klienta ostatecznego)

- każda instalacja sprzętu LG pociąga za sobą odpowiedzialność serwisowania tegoż sprzętu przez firmę instalującą, która w okresie gwarancji będzie ponosić koszt robocizny, natomiast części będą dosyłane bezpłatnie przez LGEPL 

- części będą dostarczane za pośrednictwem bezpośrednich partnerów handlowych LGEPL, 

- pierwszą osobą kontaktową dla klienta w przypadku awarii jest instalator, LGEPL asystuję w naprawach poprzez wparcie techniczne, części oraz osobistym ingerencją w ciężkich awariach.

Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w Klimatyzatorze. 

Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez instalatora przy montażu Klimatyzatora,
- usterki lub niewłaściwa praca spowodowane błędnym doborem urządzeń (wydajność, warunki pracy, przeznaczenie, itp.),
- uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych jak np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno – eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
- czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja urządzenia, wymiana filtrów,
- instalacja freonowa i elektryczna pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną,
- urządzenia które nie zostały uruchomione komisyjnie - dla urządzeń serii MULTI V lub uruchomione przez nieautoryzowanego Instalatora - dla pozostałych typów urządzeń,
- roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Katalogu Produktu lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.