LG STANDARD

Klimatyzatory » LG

Cena:2320.00zł brutto
Dostępnych sztuk: PYTAJ O DOSTEPNOŚĆ
[{"price":"2320","diameter":"","size":"","type":"2,5 kW"},{"price":"2430","diameter":"","size":"","type":"3,5 kW"},{"price":"3750","diameter":"","size":"","type":"5,0 kW"}]
Dodaj opinię Opinie o produkcie
Rabat 10% od zamówień powyżej 1 000zł nie uwzględnia tego produktu.

Opis:

 • Gwarancja 36 miesięcy.
 • Klasa energetyczna chłodzenie A++
 • Klasa energetyczna grzanie A
 • Moc chłodnicza 2,5
 • Moc grzewcza 3,2
        P09RL.NSB
Wydajność Chłodzenie Min W 890
    Średnia W 2500
    Max W 3700
  Grzanie MIn W 890
    Średnia W 3200
    Max W 4100
  Grzanie -7*C Max W 3000
Pobór mocy (zestaw) Chłodzenie Średni W 670
  Grzanie +7*C Średni W 840
EER     W/W 3,73
SEER       6,2
Obciązenie chłodnicze     kW 2,5
COP     W/W 3,81
SCOP       3,8
Obciązenie cieplne     kW 2,8
Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie     A++
  Grzanie     A
Rocznie zużycie energii Chłodzenie   kWh 141
  Grzanie   kWh 1179
Wydajność Chłodzenie Tryb snu dBA 19
    Niski dBA 23
    Średni dBA 33
    Wysoki dBA 39
  Grzanie Niski dBA 23
    Średni dBA 33
    Wysoki dBA 39
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA 58
Przepływ powietrza Chłodzenie Tryb snu m³/min 3,5
    Niski m³/min 5,5
    Średni m³/min 8,0
    Wysoki m³/min 10,0
    Max (Power) m³/min 12,0
  Grzanie Niski m³/min 10,5
    Średni m³/min 8,5
    Wysoki m³/min 6,5
Osuszanie     l/h 1,1
Prąd pracy Chłodzenie Średni A 3,0
    Max A 6,5
  Grzanie Średni A 3,7
    Max A 6,0
Prąd rozruchu Chłodzenie Średni A 3,0
  Grzanie Średni A 3,7
Zasilanie     Φ / V /Hz 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie     A C-16
Przewody zasilania (do jedn. zewn.)     il. × mm² 3x1,5
Sterowanie i zasilanie (pomiędzy jednostkami)     il. × mm² 4x1,0
Wymiary     mm 885 × 285 × 210
Waga     kg 9
Moc silnika wentylatora     W 20
 

Opis:

 

 • Gwarancja 36 miesięcy.
 • Klasa energetyczna chłodzenie A++
 • Klasa energetyczna grzanie A
 • Moc chłodnicza 3,5
 • Moc grzewcza 3,8
        P12RL.NSB
Wydajność Chłodzenie Min W 900
    Średnia W 3500
    Max W 4040
  Grzanie MIn W 890
    Średnia W 3800
    Max W 5100
  Grzanie -7*C Max W 3600
Pobór mocy (zestaw) Chłodzenie Średni W 1080
  Grzanie +7*C Średni W 1000
EER     W/W 3,24
SEER       6,1
Obciązenie chłodnicze     kW 3,5
COP     W/W 3,80
SCOP       3,8
Obciązenie cieplne     kW 3,2
Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie     A++
  Grzanie     A
Rocznie zużycie energii Chłodzenie   kWh 201
  Grzanie   kWh 1400
Wydajność Chłodzenie Tryb snu dBA 19
    Niski dBA 23
    Średni dBA 33
    Wysoki dBA 39
  Grzanie Niski dBA 23
    Średni dBA 33
    Wysoki dBA 39
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA 58
Przepływ powietrza Chłodzenie Tryb snu m³/min 3,5
    Niski m³/min 5,5
    Średni m³/min 8,0
    Wysoki m³/min 10,0
    Max (Power) m³/min 12,0
  Grzanie Niski m³/min 10,5
    Średni m³/min 8,5
    Wysoki m³/min 6,5
Osuszanie     l/h 1,3
Prąd pracy Chłodzenie Średni A 4,7
    Max A 6,5
  Grzanie Średni A 4,4
    Max A 6,0
Prąd rozruchu Chłodzenie Średni A 4,7
  Grzanie Średni A 4,4
Zasilanie     Φ / V /Hz 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie     A C-16
Przewody zasilania (do jedn. zewn.)     il. × mm² 3x1,5
Sterowanie i zasilanie (pomiędzy jednostkami)     il. × mm² 4x1,0
Wymiary     mm 885 × 285 × 210
Waga     kg 9
Moc silnika wentylatora     W 20
 

Opis:

 

 • Gwarancja 36 miesięcy.
 • Klasa energetyczna chłodzenie A++
 • Klasa energetyczna grzanie A+
 • Moc chłodnicza 5,0
 • Moc grzewcza 5,8

 

        P18EL.NS2
Wydajność Chłodzenie Min W 900
    Średnia W 5000
    Max W 5525
  Grzanie MIn W 900
    Średnia W 5800
    Max W 6438
  Grzanie -7*C Max W 3800
Pobór mocy (zestaw) Chłodzenie Średni W 1562
  Grzanie +7*C Średni W 1611
EER     W/W 3,20
SEER       6,1
Obciązenie chłodnicze     kW 5,0
COP     W/W 3,60
SCOP       4,0
Obciązenie cieplne     kW 4,1
Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie     A++
  Grzanie     A+
Rocznie zużycie energii Chłodzenie   kWh 287
  Grzanie   kWh 1435
Wydajność Chłodzenie Tryb snu dBA 29
    Niski dBA 35
    Średni dBA 40
    Wysoki dBA 42
  Grzanie Niski dBA 35
    Średni dBA 40
    Wysoki dBA 42
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Wysoki dBA 60
Przepływ powietrza Chłodzenie Tryb snu m³/min 8
    Niski m³/min 11
    Średni m³/min 14
    Wysoki m³/min 15
    Max (Power) m³/min 19
  Grzanie Niski m³/min 11,5
    Średni m³/min 15
    Wysoki m³/min 16
Osuszanie     l/h 1,8
Prąd pracy Chłodzenie Średni A 7,2
    Max A 9,0
  Grzanie Średni A 7,5
    Max A 9,5
Prąd rozruchu Chłodzenie Średni A 7,2
  Grzanie Średni A 7,5
Zasilanie     Φ / V /Hz 1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie     A C-20
Przewody zasilania (do jedn. zewn.)     il. × mm² 3x2,5
Sterowanie i zasilanie (pomiędzy jednostkami)     il. × mm² 4x1,0
Wymiary     mm 1090 × 330× 248
Waga     kg 14
Moc silnika wentylatora     W 20
 

GWARANCJA:

- 5-letni okres gwarancji na części dla urządzeń typu Multi V, pod warunkiem uruchomienia komisyjnego przez LGEPL (licząc od daty uruchomienia)

- 3-letni okres gwarancji na części dla pozostałych urządzeń klimatyzacyjnych (licząc od daty sprzedaży dla klienta ostatecznego)

- każda instalacja sprzętu LG pociąga za sobą odpowiedzialność serwisowania tegoż sprzętu przez firmę instalującą, która w okresie gwarancji będzie ponosić koszt robocizny, natomiast części będą dosyłane bezpłatnie przez LGEPL 

- części będą dostarczane za pośrednictwem bezpośrednich partnerów handlowych LGEPL, 

- pierwszą osobą kontaktową dla klienta w przypadku awarii jest instalator, LGEPL asystuję w naprawach poprzez wparcie techniczne, części oraz osobistym ingerencją w ciężkich awariach.

Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w Klimatyzatorze. 

Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez instalatora przy montażu Klimatyzatora,
- usterki lub niewłaściwa praca spowodowane błędnym doborem urządzeń (wydajność, warunki pracy, przeznaczenie, itp.),
- uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych jak np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.,
- uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków techniczno – eksploatacyjnych zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów),
- czynności i części wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja urządzenia, wymiana filtrów,
- instalacja freonowa i elektryczna pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną,
- urządzenia które nie zostały uruchomione komisyjnie - dla urządzeń serii MULTI V lub uruchomione przez nieautoryzowanego Instalatora - dla pozostałych typów urządzeń,
- roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w Katalogu Produktu lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.