Kształtki wentylacyjne

Sortuj wg:
 • Kolano 45st

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"9.04","diameter":"","size":"80","type":""},{"price":"9.21","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"10.87","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"14.34","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"15.10","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"17.96","diameter":"","size":"200","type":""}]
  Cena:9.04
 • Kolano 45st z uszczelką

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"12,49","diameter":"80","size":"","type":""},{"price":"11,45","diameter":"100","size":"","type":""},{"price":"12,93","diameter":"125","size":"","type":""},{"price":"16,49","diameter":"150","size":"","type":""},{"price":"17,71","diameter":"160","size":"","type":""},{"price":"22,39","diameter":"200","size":"","type":""}]
  Cena:12.49
 • Kolano 90st

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"10.95","diameter":"","size":"80","type":""},{"price":"9.69","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"12.43","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"17.08","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"18.32","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"26.21","diameter":"","size":"200","type":""}]
  Cena:10.95
 • Kolano 90st z uszczelką

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"14,76","diameter":"80","size":"","type":""},{"price":"13,45","diameter":"100","size":"","type":""},{"price":"16,31","diameter":"125","size":"","type":""},{"price":"22,91","diameter":"150","size":"","type":""},{"price":"24,39","diameter":"160","size":"","type":""},{"price":"33,86","diameter":"200","size":"","type":""}]
  Cena:17.76
 • Kolano segmentowe 45st

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"20.66","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"27.95","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"30.31","diameter":"","size":"350","type":""},{"price":"40.26","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"48.92","diameter":"","size":"450","type":""},{"price":"62.15","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"114.69","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"140.48","diameter":"","size":"710","type":""},{"price":"243.04","diameter":"","size":"800","type":""}]
  Cena:20.66
 • Kolano segmentowe 45st z uszczelką

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"31,35","diameter":"250","size":"","type":""},{"price":"41,68","diameter":"315","size":"","type":""},{"price":"42,62","diameter":"355","size":"","type":""},{"price":"55,07","diameter":"400","size":"","type":""}]
  Cena:31.35
 • Kolano segmentowe 90st

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"29.12","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"41.48","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"49.40","diameter":"","size":"350","type":""},{"price":"69.34","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"82.98","diameter":"","size":"450","type":""},{"price":"96.54","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"192.80","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"237.83","diameter":"","size":"710","type":""},{"price":"342.28","diameter":"","size":"800","type":""}]
  Cena:29.12
 • Kolano segmentowe 90st z uszczelką

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"40,88","diameter":"250","size":"","type":""},{"price":"56,55","diameter":"315","size":"","type":""},{"price":"68,62","diameter":"355","size":"","type":""},{"price":"90,70","diameter":"400","size":"","type":""}]
  Cena:40.88
 • Kształtka prostokątna

  Kształtki wentylacyjne » Prostokątne

  Cena:57.81
 • Mufa

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"2.63","diameter":"","size":"80","type":""},{"price":"2.65","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"3.25","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"3.65","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"3.81","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"4.61","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"5.67","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"7.37","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"8.18","diameter":"","size":"350","type":""},{"price":"9.01","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"13.66","diameter":"","size":"450","type":""},{"price":"16.26","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"20.89","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"30.88","diameter":"","size":"710","type":""},{"price":"45.91","diameter":"","size":"800","type":""},{"price":"58.32","diameter":"","size":"900","type":""},{"price":"61.82","diameter":"","size":"1000","type":""}]
  Cena:2.63
 • NYPEL Z USZCZELKĄ

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"7,40","diameter":"","size":"80","type":""},{"price":"7,10","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"7,40","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"8,10","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"8,30","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"10,10","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"11,90","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"14,40","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"15,90","diameter":"","size":"355","type":""},{"price":"17,50","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"21,45","diameter":"","size":"450","type":""},{"price":"25,50","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"29,65","diameter":"","size":"560","type":""},{"price":"32,55","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"50,66","diameter":"","size":"710","type":""},{"price":"72,65","diameter":"","size":"800","type":""},{"price":"86,21","diameter":"","size":"900","type":""},{"price":"108,40","diameter":"","size":"1000","type":""}]
  Cena:7.40
 • Nypel

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"2.63","diameter":"","size":"80","type":""},{"price":"2.65","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"3.25","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"3.65","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"3.81","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"4.61","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"5.67","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"7.37","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"8.18","diameter":"","size":"350","type":""},{"price":"9.01","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"13.66","diameter":"","size":"450","type":""},{"price":"16.26","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"20.89","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"30.88","diameter":"","size":"710","type":""},{"price":"45.91","diameter":"","size":"800","type":""},{"price":"58.32","diameter":"","size":"900","type":""},{"price":"61.82","diameter":"","size":"1000","type":""}]
  Cena:2.63
 • Redukcja symetryczna

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"27.33","diameter":"","size":"400/160","type":""},{"price":"45.70","diameter":"","size":"400/200","type":""},{"price":"33.29","diameter":"","size":"400/250","type":""},{"price":"35.09","diameter":"","size":"400/315","type":""},{"price":"63.32","diameter":"","size":"500/200","type":""},{"price":"59.06","diameter":"","size":"500/250","type":""},{"price":"52.85","diameter":"","size":"500/315","type":""},{"price":"51.28","diameter":"","size":"500/400","type":""},{"price":"57.91","diameter":"","size":"500/450","type":""},{"price":"83.67","diameter":"","size":"630/250","type":""},{"price":"77.21","diameter":"","size":"630/315","type":""},{"price":"68.95","diameter":"","size":"630/400","type":""},{"price":"66.33","diameter":"","size":"630/450","type":""},{"price":"76.97","diameter":"","size":"630/500","type":""}]
  Cena:27.33
 • Redukcja symetryczna z uszczelką

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"71,40","diameter":"400/160","size":"","type":""},{"price":"71,40","diameter":"400/200","size":"","type":""},{"price":"46,97","diameter":"400/250","size":"","type":""},{"price":"47,05","diameter":"400/315","size":"","type":""},{"price":"59,04","diameter":"500/200","size":"","type":""},{"price":"59,22","diameter":"500/250","size":"","type":""},{"price":"63,37","diameter":"500/315","size":"","type":""},{"price":"74,09","diameter":"500/400","size":"","type":""},{"price":"78,33","diameter":"500/450","size":"","type":""},{"price":"80,58","diameter":"630/250","size":"","type":""},{"price":"83,02","diameter":"630/315","size":"","type":""},{"price":"91,40","diameter":"630/400","size":"","type":""},{"price":"112,14","diameter":"630/450","size":"","type":""},{"price":"119,17","diameter":"630/500","size":"","type":""}]
  Cena:47.05
 • Redukcja tłoczona

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"6.73","diameter":"","size":"100/80","type":""},{"price":"7.23","diameter":"","size":"125/80","type":""},{"price":"7.08","diameter":"","size":"125/100","type":""},{"price":"11.07","diameter":"","size":"150/100","type":""},{"price":"11.07","diameter":"","size":"150/125","type":""},{"price":"12.66","diameter":"","size":"160/80","type":""},{"price":"8.61","diameter":"","size":"160/100","type":""},{"price":"8.39","diameter":"","size":"160/125","type":""},{"price":"11.86","diameter":"","size":"160/150","type":""},{"price":"14.69","diameter":"","size":"200/100","type":""},{"price":"14.69","diameter":"","size":"200/125","type":""},{"price":"14.69","diameter":"","size":"200/150","type":""},{"price":"11.86","diameter":"","size":"200/160","type":""},{"price":"21.12","diameter":"","size":"250/125","type":""},{"price":"21.12","diameter":"","size":"250/150","type":""},{"price":"16.05","diameter":"","size":"250/160","type":""},{"price":"15.69","diameter":"","size":"250/200","type":""},{"price":"26.25","diameter":"","size":"315/160","type":""},{"price":"26.25","diameter":"","size":"315/200","type":""},{"price":"23.86","diameter":"","size":"315/250","type":""}]
  Cena:6.73
 • Redukcja tłoczona z uszczelką

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"14,99","diameter":"100/80","size":"","type":""},{"price":"16,26","diameter":"125/80","size":"","type":""},{"price":"16,26","diameter":"125/100","size":"","type":""},{"price":"18,72","diameter":"150/100","size":"","type":""},{"price":"18,72","diameter":"150/125","size":"","type":""},{"price":"22,05","diameter":"160/80","size":"","type":""},{"price":"18,08","diameter":"160/100","size":"","type":""},{"price":"18,08","diameter":"160/125","size":"","type":""},{"price":"20,47","diameter":"160/150","size":"","type":""},{"price":"23,01","diameter":"200/100","size":"","type":""},{"price":"23,01","diameter":"200/125","size":"","type":""},{"price":"23,64","diameter":"200/150","size":"","type":""},{"price":"23,64","diameter":"200/160","size":"","type":""},{"price":"23,01","diameter":"250/125","size":"","type":""},{"price":"31,90","diameter":"250/150","size":"","type":""},{"price":"30,78","diameter":"250/160","size":"","type":""},{"price":"30,78","diameter":"250/200","size":"","type":""},{"price":"38,72","diameter":"315/160","size":"","type":""},{"price":"38,72","diameter":"315/200","size":"","type":""},{"price":"40,62","diameter":"315/250","size":"","type":""},{"price":"55,22","diameter":"355/250","size":"","type":""},{"price":"57,20","diameter":"355/315","size":"","type":""}]
  Cena:14.99
 • Sztucer cylindryczny prosty osiatkowany SO

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"9.68","diameter":"","size":"80","type":""},{"price":"10.57","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"12.23","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"14.43","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"17.50","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"19.61","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"25.47","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"37.80","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"44.93","diameter":"","size":"350","type":""},{"price":"53.93","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"70.02","diameter":"","size":"450","type":""},{"price":"86.10","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"115.37","diameter":"","size":"630","type":""}]
  Cena:9.68
 • Sztucer prosty

  Kształtki wentylacyjne » Okrągłe

  [{"price":"2.53","diameter":"","size":"80","type":""},{"price":"2.67","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"2.91","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"3.25","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"3.39","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"3.96","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"4.56","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"6.46","diameter":"","size":"350","type":""},{"price":"8.33","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"11.76","diameter":"","size":"450","type":""},{"price":"14.15","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"18.53","diameter":"","size":"630","type":""}]
  Cena:2.53