Osprzęt wentylacyjny

Sortuj wg:
 • Czerpnia okrągła dachowa CDO

  Osprzęt wentylacyjny » Czerpnie/wyrzutnie

  [{"price":"175","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"175","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"213","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"213","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"303","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"330","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"625","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"805","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"1155","diameter":"","size":"630","type":""}]
  Cena:175.00
 • Czerpnia/Wyrzutnia okrągła aluminiowa

  Osprzęt wentylacyjny » Czerpnie/wyrzutnie

  [{"price":"9,55","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"12,24","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"16,62","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"17,02","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"25,78","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"48,23","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"90,30","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"161,70","diameter":"","size":"400","type":""}]
  Cena:9.55
 • Czerpnia/Wyrzutnia okrągła stal chromo-niklowa VLA

  Osprzęt wentylacyjny » Czerpnie/wyrzutnie

  [{"price":"41,69","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"52,22","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"60,34","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"63,31","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"118,70","diameter":"","size":"200","type":""}]
  Cena:41.69
 • Czerpnia/Wyrzutnia stalowa ocynkowana

  Osprzęt wentylacyjny » Czerpnie/wyrzutnie

  [{"price":"150,57","diameter":"","size":"300/300","type":""},{"price":"162,30","diameter":"","size":"400/300","type":""},{"price":"219,00","diameter":"","size":"400/400","type":""},{"price":"179,89","diameter":"","size":"600/300","type":""},{"price":"232,69","diameter":"","size":"600/400","type":""},{"price":"283,53","diameter":"","size":"600/600","type":""},{"price":"207,27","diameter":"","size":"800/300","type":""},{"price":"265,72","diameter":"","size":"800/400","type":""},{"price":"312,86","diameter":"","size":"800/600","type":""},{"price":"385,20","diameter":"","size":"800/800","type":""},{"price":"243,78","diameter":"","size":"1000/300","type":""},{"price":"311,37","diameter":"","size":"1000/400","type":""},{"price":"366,69","diameter":"","size":"1000/600","type":""},{"price":"440,42","diameter":"","size":"1000/800","type":""},{"price":"522,37","diameter":"","size":"1000/1000","type":""},{"price":"299,59","diameter":"","size":"1200/300","type":""},{"price":"375,04","diameter":"","size":"1200/400","type":""},{"price":"439,41","diameter":"","size":"1200/600","type":""},{"price":"528,17","diameter":"","size":"1200/800","type":""},{"price":"628,04","diameter":"","size":"1200/1000","type":""},{"price":"719,01","diameter":"","size":"1200/1200","type":""},{"price":"326,22","diameter":"","size":"1400/300","type":""},{"price":"410,55","diameter":"","size":"1400/400","type":""},{"price":"477,13","diameter":"","size":"1400/600","type":""},{"price":"574,78","diameter":"","size":"1400/800","type":""},{"price":"676,86","diameter":"","size":"1400/1000","type":""},{"price":"776,71","diameter":"","size":"1400/1200","type":""},{"price":"885,76","diameter":"","size":"1400/1400","type":""},{"price":"366,18","diameter":"","size":"1600/300","type":""},{"price":"446,07","diameter":"","size":"1600/400","type":""},{"price":"521,52","diameter":"","size":"1600/600","type":""},{"price":"625,82","diameter":"","size":"1600/800","type":""},{"price":"730,11","diameter":"","size":"1600/1000","type":""},{"price":"834,43","diameter":"","size":"1600/1200","type":""},{"price":"949,81","diameter":"","size":"1600/1400","type":""},{"price":"1060,78","diameter":"","size":"1600/1600","type":""},{"price":"397,25","diameter":"","size":"1800/300","type":""},{"price":"477,13","diameter":"","size":"1800/400","type":""},{"price":"561,46","diameter":"","size":"1800/600","type":""},{"price":"672,41","diameter":"","size":"1800/800","type":""},{"price":"776,71","diameter":"","size":"1800/1000","type":""},{"price":"889,89","diameter":"","size":"1800/1200","type":""},{"price":"1014,17","diameter":"","size":"1800/1400","type":""},{"price":"1134,01","diameter":"","size":"1800/1600","type":""},{"price":"1264,93","diameter":"","size":"1800/1800","type":""},{"price":"426,09","diameter":"","size":"2000/300","type":""},{"price":"514,98","diameter":"","size":"2000/400","type":""},{"price":"596,97","diameter":"","size":"2000/600","type":""},{"price":"719,01","diameter":"","size":"2000/800","type":""},{"price":"834,43","diameter":"","size":"2000/1000","type":""},{"price":"947,60","diameter":"","size":"2000/1200","type":""},{"price":"1078,53","diameter":"","size":"2000/1400","type":""},{"price":"1202,80","diameter":"","size":"2000/1600","type":""},{"price":"1347,05","diameter":"","size":"2000/1800","type":""},{"price":"1477,98","diameter":"","size":"2000/2000","type":""}]
  Cena:150.57
 • Filtr kanałowy okrągły FKO

  Osprzęt wentylacyjny » Filtry

  [{"price":"102,5","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"105,78","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"108,25","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"119,22","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"134,77","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"143,51","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"200,71","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"200,71","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"216,8","diameter":"","size":"500","type":""}]
  Cena:102.50
 • KRÓCIC ELASTYCZNY OKRĄGŁY KEO

  Osprzęt wentylacyjny » Króćce

  [{"price":"23","diameter":"80","size":"","type":""},{"price":"25","diameter":"100","size":"","type":""},{"price":"27","diameter":"125","size":"","type":""},{"price":"29","diameter":"160","size":"","type":""},{"price":"32","diameter":"200","size":"","type":""},{"price":"34","diameter":"250","size":"","type":""},{"price":"38","diameter":"315","size":"","type":""},{"price":"44","diameter":"400","size":"","type":""},{"price":"51","diameter":"500","size":"","type":""}]
  Cena:23.00
 • Klapa rewizyjna na kanał okrągły

  Osprzęt wentylacyjny » Klapy rewizyjne

  [{"price":"15,97","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"15,97","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"27,32","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"29,36","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"31,89","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"31,89","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"51,23","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"69,46","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"83,26","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"159,63","diameter":"","size":"800","type":""}]
  Cena:15.97
 • Klapa rewizyjna na kanał prostokątny

  Osprzęt wentylacyjny » Klapy rewizyjne

  [{"price":"14,07","diameter":"","size":"180/80","type":""},{"price":"17,74","diameter":"","size":"200/100","type":""},{"price":"22,65","diameter":"","size":"250/150","type":""},{"price":"30,75","diameter":"","size":"300/200","type":""},{"price":"48,49","diameter":"","size":"400/300","type":""},{"price":"105,95","diameter":"","size":"500/400","type":""},{"price":"125,79","diameter":"","size":"600/450","type":""}]
  Cena:14.07
 • Króciec okrągły elastyczny KEO-K

  Osprzęt wentylacyjny » Króćce

  [{"price":"71","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"76","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"82","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"93","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"114","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"134","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"164","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"218","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"218","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"410","diameter":"","size":"800","type":""},{"price":"563","diameter":"","size":"1000","type":""}]
  Cena:71.00
 • Króciec prostokątny elastyczny

  Osprzęt wentylacyjny » Króćce

  [{"price":"46.63","diameter":"","size":"200/200","type":""},{"price":"63.71","diameter":"","size":"400/200","type":""},{"price":"83.92","diameter":"","size":"400/400","type":""},{"price":"79.93","diameter":"","size":"600/200","type":""},{"price":"99.17","diameter":"","size":"600/400","type":""},{"price":"118.41","diameter":"","size":"600/600","type":""},{"price":"99.17","diameter":"","size":"800/200","type":""},{"price":"118.41","diameter":"","size":"800/400","type":""},{"price":"136.16","diameter":"","size":"800/600","type":""},{"price":"161.34","diameter":"","size":"800/800","type":""},{"price":"118.41","diameter":"","size":"1000/200","type":""},{"price":"136.16","diameter":"","size":"1000/400","type":""},{"price":"155.41","diameter":"","size":"1000/600","type":""},{"price":"180.58","diameter":"","size":"1000/800","type":""},{"price":"201.29","diameter":"","size":"1000/1000","type":""},{"price":"145.04","diameter":"","size":"1250/200","type":""},{"price":"165.78","diameter":"","size":"1250/400","type":""},{"price":"186.49","diameter":"","size":"1250/600","type":""},{"price":"205.73","diameter":"","size":"1250/800","type":""},{"price":"230.90","diameter":"","size":"1250/1000","type":""},{"price":"259.01","diameter":"","size":"1250/1250","type":""}]
  Cena:46.63
 • NASADA KOMINOWA Rotoflex PŁETWA / KOGUT

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  [{"price":"348","diameter":"","size":"130","type":"RTN"},{"price":"373","diameter":"","size":"150","type":"RTN"},{"price":"404","diameter":"","size":"180","type":"RTN"},{"price":"425","diameter":"","size":"200","type":"RTN"},{"price":"456","diameter":"","size":"250","type":"RTN"},{"price":"526","diameter":"","size":"300","type":"RTN"},{"price":"665","diameter":"","size":"350","type":"RTN"}]
  Cena:348.00
 • NASADA KOMINOWA KULISTA 150

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  Cena:130.00
 • NASADA KOMINOWA PODŁUŻNA 150

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  Cena:150.00
 • Nasada kominowa aluminiowa Centrowent

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  [{"price":"219","diameter":"","size":"130","type":"CA"},{"price":"227","diameter":"","size":"150","type":"CA"},{"price":"228","diameter":"","size":"160","type":"CA"},{"price":"265","diameter":"","size":"200","type":"CA"},{"price":"366","diameter":"","size":"250","type":"CA"},{"price":"501","diameter":"","size":"300","type":"CA"},{"price":"409","diameter":"","size":"315","type":"CA"},{"price":"684","diameter":"","size":"400","type":"CA"},{"price":"760","diameter":"","size":"450","type":"CA"},{"price":"798","diameter":"","size":"500","type":"CA"}]
  Cena:219.00
 • Nasada kominowa nierdzewna Centrowent

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  [{"price":"306","diameter":"","size":"130","type":"CN"},{"price":"322","diameter":"","size":"150","type":"CN"},{"price":"345","diameter":"","size":"160","type":"CN"},{"price":"412","diameter":"","size":"200","type":"CN"},{"price":"556","diameter":"","size":"250","type":"CN"},{"price":"587","diameter":"","size":"300","type":"CN"},{"price":"637","diameter":"","size":"315","type":"CN"}]
  Cena:306.00
 • Podstawa dachowa długa B-III

  Osprzęt wentylacyjny » Podstawy dachowe

  [{"price":"237","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"237","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"260","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"379","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"445","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"569","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"748","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"995","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"1315","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"1780","diameter":"","size":"800","type":""}]
  Cena:237.00
 • Podstawa dachowa krótka B-I

  Osprzęt wentylacyjny » Podstawy dachowe

  [{"price":"152","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"152","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"180","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"190","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"208","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"227","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"275","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"426","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"560","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"805","diameter":"","size":"800","type":""}]
  Cena:152.00
 • Podstawa dachowa prostokątna PD-P

  Osprzęt wentylacyjny » Podstawy dachowe

  [{"price":"360","diameter":"","size":"250/250","type":""},{"price":"426","diameter":"","size":"250/400","type":""},{"price":"511","diameter":"","size":"250/630","type":""},{"price":"644","diameter":"","size":"400/400","type":""},{"price":"748","diameter":"","size":"400/630","type":""},{"price":"928","diameter":"","size":"630/630","type":""},{"price":"1231","diameter":"","size":"630/1000","type":""},{"price":"1620","diameter":"","size":"630/1600","type":""},{"price":"1724","diameter":"","size":"1000/1000","type":""}]
  Cena:360.00