Osprzęt wentylacyjny

Sortuj wg:
 • Czerpnia dachowa okragła WDO typ C

  Osprzęt wentylacyjny » Czerpnie/wyrzutnie

  [{"price":"124.94","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"124.94","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"124.94","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"124.94","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"132.75","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"183.50","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"204.99","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"239.83","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"359.22","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"654.54","diameter":"","size":"800","type":""}]
  Cena:124.94
 • Czerpnia okrągła dachowa CDO typ C

  Osprzęt wentylacyjny » Czerpnie/wyrzutnie

  [{"price":"193.27","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"193.27","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"193.27","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"193.27","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"214.75","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"263.55","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"359.22","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"454.87","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"671.59","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"960.52","diameter":"","size":"800","type":""}]
  Cena:193.27
 • Czerpnia/Wyrzutnia okrągła aluminiowa

  Osprzęt wentylacyjny » Czerpnie/wyrzutnie

  [{"price":"9,55","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"12,24","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"16,62","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"17,02","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"25,78","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"48,23","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"90,30","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"161,70","diameter":"","size":"400","type":""}]
  Cena:9.55
 • Czerpnia/Wyrzutnia okrągła stal chromo-niklowa VLA

  Osprzęt wentylacyjny » Czerpnie/wyrzutnie

  [{"price":"41,69","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"52,22","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"60,34","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"63,31","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"118,70","diameter":"","size":"200","type":""}]
  Cena:41.69
 • Czerpnia/Wyrzutnia stalowa ocynkowana

  Osprzęt wentylacyjny » Czerpnie/wyrzutnie

  [{"price":"150,57","diameter":"","size":"300/300","type":""},{"price":"162,30","diameter":"","size":"400/300","type":""},{"price":"219,00","diameter":"","size":"400/400","type":""},{"price":"179,89","diameter":"","size":"600/300","type":""},{"price":"232,69","diameter":"","size":"600/400","type":""},{"price":"283,53","diameter":"","size":"600/600","type":""},{"price":"207,27","diameter":"","size":"800/300","type":""},{"price":"265,72","diameter":"","size":"800/400","type":""},{"price":"312,86","diameter":"","size":"800/600","type":""},{"price":"385,20","diameter":"","size":"800/800","type":""},{"price":"243,78","diameter":"","size":"1000/300","type":""},{"price":"311,37","diameter":"","size":"1000/400","type":""},{"price":"366,69","diameter":"","size":"1000/600","type":""},{"price":"440,42","diameter":"","size":"1000/800","type":""},{"price":"522,37","diameter":"","size":"1000/1000","type":""},{"price":"299,59","diameter":"","size":"1200/300","type":""},{"price":"375,04","diameter":"","size":"1200/400","type":""},{"price":"439,41","diameter":"","size":"1200/600","type":""},{"price":"528,17","diameter":"","size":"1200/800","type":""},{"price":"628,04","diameter":"","size":"1200/1000","type":""},{"price":"719,01","diameter":"","size":"1200/1200","type":""},{"price":"326,22","diameter":"","size":"1400/300","type":""},{"price":"410,55","diameter":"","size":"1400/400","type":""},{"price":"477,13","diameter":"","size":"1400/600","type":""},{"price":"574,78","diameter":"","size":"1400/800","type":""},{"price":"676,86","diameter":"","size":"1400/1000","type":""},{"price":"776,71","diameter":"","size":"1400/1200","type":""},{"price":"885,76","diameter":"","size":"1400/1400","type":""},{"price":"366,18","diameter":"","size":"1600/300","type":""},{"price":"446,07","diameter":"","size":"1600/400","type":""},{"price":"521,52","diameter":"","size":"1600/600","type":""},{"price":"625,82","diameter":"","size":"1600/800","type":""},{"price":"730,11","diameter":"","size":"1600/1000","type":""},{"price":"834,43","diameter":"","size":"1600/1200","type":""},{"price":"949,81","diameter":"","size":"1600/1400","type":""},{"price":"1060,78","diameter":"","size":"1600/1600","type":""},{"price":"397,25","diameter":"","size":"1800/300","type":""},{"price":"477,13","diameter":"","size":"1800/400","type":""},{"price":"561,46","diameter":"","size":"1800/600","type":""},{"price":"672,41","diameter":"","size":"1800/800","type":""},{"price":"776,71","diameter":"","size":"1800/1000","type":""},{"price":"889,89","diameter":"","size":"1800/1200","type":""},{"price":"1014,17","diameter":"","size":"1800/1400","type":""},{"price":"1134,01","diameter":"","size":"1800/1600","type":""},{"price":"1264,93","diameter":"","size":"1800/1800","type":""},{"price":"426,09","diameter":"","size":"2000/300","type":""},{"price":"514,98","diameter":"","size":"2000/400","type":""},{"price":"596,97","diameter":"","size":"2000/600","type":""},{"price":"719,01","diameter":"","size":"2000/800","type":""},{"price":"834,43","diameter":"","size":"2000/1000","type":""},{"price":"947,60","diameter":"","size":"2000/1200","type":""},{"price":"1078,53","diameter":"","size":"2000/1400","type":""},{"price":"1202,80","diameter":"","size":"2000/1600","type":""},{"price":"1347,05","diameter":"","size":"2000/1800","type":""},{"price":"1477,98","diameter":"","size":"2000/2000","type":""}]
  Cena:150.57
 • Filtr kanałowy okrągły FKO

  Osprzęt wentylacyjny » Filtry

  [{"price":"102,5","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"105,78","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"108,25","diameter":"","size":"150","type":""},{"price":"119,22","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"134,77","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"143,51","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"200,71","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"200,71","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"216,8","diameter":"","size":"500","type":""}]
  Cena:102.50
 • Klapa rewizyjna na kanał okrągły

  Osprzęt wentylacyjny » Klapy rewizyjne

  [{"price":"15,97","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"1597","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"27,32","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"29,36","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"31,89","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"31,89","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"51,23","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"69,46","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"83,26","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"159,63","diameter":"","size":"800","type":""}]
  Cena:15.97
 • Klapa rewizyjna na kanał prostokątny

  Osprzęt wentylacyjny » Klapy rewizyjne

  [{"price":"14,07","diameter":"","size":"180/80","type":""},{"price":"17,74","diameter":"","size":"200/100","type":""},{"price":"22,65","diameter":"","size":"250/150","type":""},{"price":"30,75","diameter":"","size":"300/200","type":""},{"price":"48,49","diameter":"","size":"400/300","type":""},{"price":"105,95","diameter":"","size":"500/400","type":""},{"price":"125,79","diameter":"","size":"600/450","type":""}]
  Cena:14.07
 • Króciec okrągły elastyczny

  Osprzęt wentylacyjny » Króćce

  [{"price":"22.03","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"23.46","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"25.46","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"27.75","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"30.63","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"34.33","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"39.20","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"44.91","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"52.36","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"62.09","diameter":"","size":"800","type":""},{"price":"77.61","diameter":"","size":"1000","type":""},{"price":"97.51","diameter":"","size":"1250","type":""}]
  Cena:22.03
 • Króciec prostokątny elastyczny

  Osprzęt wentylacyjny » Króćce

  [{"price":"46.63","diameter":"","size":"200/200","type":""},{"price":"63.71","diameter":"","size":"400/200","type":""},{"price":"83.92","diameter":"","size":"400/400","type":""},{"price":"79.93","diameter":"","size":"600/200","type":""},{"price":"99.17","diameter":"","size":"600/400","type":""},{"price":"118.41","diameter":"","size":"600/600","type":""},{"price":"99.17","diameter":"","size":"800/200","type":""},{"price":"118.41","diameter":"","size":"800/400","type":""},{"price":"136.16","diameter":"","size":"800/600","type":""},{"price":"161.34","diameter":"","size":"800/800","type":""},{"price":"118.41","diameter":"","size":"1000/200","type":""},{"price":"136.16","diameter":"","size":"1000/400","type":""},{"price":"155.41","diameter":"","size":"1000/600","type":""},{"price":"180.58","diameter":"","size":"1000/800","type":""},{"price":"201.29","diameter":"","size":"1000/1000","type":""},{"price":"145.04","diameter":"","size":"1250/200","type":""},{"price":"165.78","diameter":"","size":"1250/400","type":""},{"price":"186.49","diameter":"","size":"1250/600","type":""},{"price":"205.73","diameter":"","size":"1250/800","type":""},{"price":"230.90","diameter":"","size":"1250/1000","type":""},{"price":"259.01","diameter":"","size":"1250/1250","type":""}]
  Cena:46.63
 • NASADA KOMINOWA KULISTA 150

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  Cena:119.50
 • NASADA KOMINOWA PODŁUŻNA 150

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  Cena:129.50
 • Nasada kominowa Rotoflex nyplowa dzielona PŁETWA/KOGUT

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  [{"price":"314,80","diameter":"","size":"130","type":"RTN"},{"price":"337,47","diameter":"","size":"150","type":"RTN"},{"price":"385,60","diameter":"","size":"180","type":"RTN"},{"price":"384,45","diameter":"","size":"200","type":"RTN"},{"price":"412,72","diameter":"","size":"250","type":"RTN"},{"price":"475,92","diameter":"","size":"300","type":"RTN"},{"price":"600,93","diameter":"","size":"350","type":"RTN"}]
  Cena:314.80
 • Nasada kominowa aluminiowa Centrowent nyplowa

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  [{"price":"204,13","diameter":"","size":"130","type":"CA"},{"price":"210,98","diameter":"","size":"150","type":"CA"},{"price":"212,69","diameter":"","size":"160","type":"CA"},{"price":"246,10","diameter":"","size":"200","type":"CA"},{"price":"340,88","diameter":"","size":"250","type":"CA"},{"price":"466,64","diameter":"","size":"300","type":"CA"},{"price":"380,85","diameter":"","size":"315","type":"CA"},{"price":"636,37","diameter":"","size":"400","type":"CA"},{"price":"707,46","diameter":"","size":"450","type":"CA"},{"price":"742,86","diameter":"","size":"500","type":"CA"}]
  Cena:204.13
 • Nasada kominowa nierdzewna Centrowent

  Osprzęt wentylacyjny » Nasady kominowe

  [{"price":"261,23","diameter":"","size":"130","type":"CN"},{"price":"273,65","diameter":"","size":"150","type":"CN"},{"price":"292,63","diameter":"","size":"160","type":"CN"},{"price":"350,59","diameter":"","size":"200","type":"CN"},{"price":"473,07","diameter":"","size":"250","type":"CN"},{"price":"499,33","diameter":"","size":"300","type":"CN"},{"price":"541,59","diameter":"","size":"315","type":"CN"}]
  Cena:261.23
 • Podstawa dachowa długa

  Osprzęt wentylacyjny » Podstawy dachowe

  [{"price":"156.69","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"156.69","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"156.69","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"186.28","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"226.32","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"252.14","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"300.26","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"429.22","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"525.68","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"696.75","diameter":"","size":"800","type":""},{"price":"875.82","diameter":"","size":"1000","type":""}]
  Cena:156.69
 • Podstawa dachowa krótka

  Osprzęt wentylacyjny » Podstawy dachowe

  [{"price":"127.96","diameter":"","size":"100","type":""},{"price":"127.96","diameter":"","size":"125","type":""},{"price":"127.96","diameter":"","size":"160","type":""},{"price":"130.54","diameter":"","size":"200","type":""},{"price":"148.47","diameter":"","size":"250","type":""},{"price":"179.15","diameter":"","size":"315","type":""},{"price":"213.75","diameter":"","size":"400","type":""},{"price":"276.26","diameter":"","size":"500","type":""},{"price":"339.57","diameter":"","size":"630","type":""},{"price":"400.45","diameter":"","size":"800","type":""},{"price":"515.86","diameter":"","size":"1000","type":""}]
  Cena:127.96
 • Podstawa dachowa prostokątna PD-P

  Osprzęt wentylacyjny » Podstawy dachowe

  [{"price":"255.38","diameter":"","size":"250/250","type":""},{"price":"303.96","diameter":"","size":"250/400","type":""},{"price":"353.96","diameter":"","size":"250/630","type":""},{"price":"372.36","diameter":"","size":"400/400","type":""},{"price":"411.42","diameter":"","size":"400/630","type":""},{"price":"577.45","diameter":"","size":"630/630","type":""},{"price":"825.43","diameter":"","size":"630/1000","type":""},{"price":"1051.96","diameter":"","size":"630/1600","type":""},{"price":"1025.06","diameter":"","size":"1000/1000","type":""},{"price":"1341.43","diameter":"","size":"1000/1600","type":""}]
  Cena:255.38