REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.mk-wentylacja.pl

 

I. Słowniczek

 

Dni robocze ? wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient ? osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument ? Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z poźn. zm.).

Produkt/Towar ? rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą ceny.

Realizacja zamówienia ? proces polegający na skompletowaniu zamówionych Towarów oraz przygotowaniu ich do przesyłki lub odbioru osobistego.

Regulamin ? regulamin Sklepu www.mk-wentylacja.pl

Sklep ? sklep internetowy, działający pod adresem www.mk-wentylacja.pl, prowadzony przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ? Marcin Gawin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eMKa Wentylacja Marcin Gawin z siedzibą w Izabelinie, ul. Przyłuskiego 17A, 05-080 Izabelin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 5272247390, REGON: 142741350. Strona Produktu ? pojedyncza strona Sklepu, zawierająca informację o poszczególnym produkcie.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych Towarach Sklep zamieszcza na Stronach Produktów.
 3. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą:
  1. listownie na adres pocztowy: ul. Górczewska 179, 01-459 Warszawa
  2. pocztą elektroniczną: mkwentylacja@gmail.com
  3. telefonicznie: +48 501 060 950

 

III. Składanie zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.mk-wentylacja.pl przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
  1. dokonać wyboru zamawianych Towarów,
  2. wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu,
  3. dokonać wyboru sposobu dostawy i płatności,
  4. zaakceptować wypełniony formularz oraz Regulamin potwierdzając złożenie zamówienia odpowiednim przyciskiem.
 5. W sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub mailowo na adres podany przy składaniu zmówienia.

 

IV. Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przekazania przez Sprzedawcę zamówienia do wysyłki. W tym celu konieczny jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mkwentylacja@gmail.com z adresu poczty elektronicznej podanego przy składaniu zamówienia przez Klienta.
 2. W przypadku, gdy modyfikacji zamówienia dokonuje Konsument, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, zostanie przesłane potwierdzenie dokonania zmian.

V. Cena Towarów i udzielanie rabatów

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronach Produktów:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Na zasadach określonych w oddzielnych regulaminach lub postanowieniach, Sklep może wprowadzać promocje, w tym udzielać kodów rabatowych. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

VI. Sposoby płatności i dostawy

 1. Dostawa Towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Zamówione Towary doręczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. W zależności od rodzaju, ilości i wagi zamówionego Towaru, zamówienie wysyłane jest w formie:
  1. paczki standardowej
  2. paczki niestandardowej
  3. palety standardowej
 3. W razie wątpliwości, która forma dostawy jest odpowiednia dla składanego zamówienia, Klient może skontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod numerem: 501 060 950 lub pocztą elektroniczną na adres: mkwentylacja@gmail.com. Klient może również skorzystać z opcji ?Zapytaj o koszt? dostępnej w formularzu zamówienia. Do klienta zostanie wówczas przesłana pocztą elektroniczną wraz z e-mailem potwierdzającym złożenie zamówienia informacja o właściwej formie przesyłki i jej kosztach. Po akceptacji kosztów dostawy przez Klienta drogą mailową, zamówienie zostanie przekazane do realizacji.
 4. Jeżeli wybrana przez Klienta forma dostawy nie pozwala na dostarczenie zamówionych produktów, pracownicy Sklepu niezwłocznie skontaktują się z Klientem i poinformują go o właściwej formie dostawy i jej kosztach.
 5. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście bez ponoszenia dodatkowych kosztów w punkcie odbioru pod adresem: ul. Górczewska 179, 01-459 Warszawa, w dni robocze w godz. 8:00 ? 16:00.
 6. Z zastrzeżeniem pkt 7, Klient może wybrać następujące sposoby płatności:
  1. płatność przy odbiorze, do rąk osoby doręczającej zamówienie przy dostawie firmą kurierską lub do rąk osoby wydającej Towar przy odbiorze osobistym ? Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wysłaniu e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia do Klienta, z zastrzeżeniem pkt 3;
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ? proces Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 7. Zamówienia, których dostawa obywa się w formie palety standardowej mogą być opłacone wyłącznie przelewem na konto bankowe Sprzedawcy. W przypadku wyboru odbioru osobistego przez Klienta nie jest możliwe dokonanie płatności przelewem na konto Sprzedawcy.
 8. Termin Realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze przy Produktach dostępnych w magazynie. Przy zaksięgowaniu wpłaty do godz. 12:00 Produkty dostępne w magazynie wysyłamy tego samego dnia.
 9. Jeżeli zamówienie obejmuje Produkty sprowadzane specjalnie na zamówienie Klienta, termin Realizacji zamówienia uzgadniany jest indywidualnie. Informacja, że dany produkt sprowadzany jest wyłącznie na zamówienie Klienta zostanie umieszczona na Stronie Produktu, którego dotyczy.
 10. W przypadku, gdy Klient wprowadza zmiany w zamówieniach, termin Realizacji zamówienia biegnie na nowo od dnia zgłoszenia zmiany Sprzedawcy w sposób określony w Dziale IV ?Zmiany w zamówieniach?.
 11. Czas oczekiwania na przesyłkę doręczaną za pośrednictwem firmy kurierskiej od chwili nadania przesyłki przez Sprzedawcę wynosi 3-5 dni roboczych.
 12. Koszt dostawy zamówionych Towarów do Klienta, ponosi Klient. Aktualny wykaz wysokości kosztów dostawy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu: www.mk-wentylacja.pl.
 13. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę, Konsument może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy ul. Górczewska 179, 01-459 Warszawa lub adres e-mail Sklepu: mkwentylacja@gmail.com
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przy użyciu formularza, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na gabaryty i wagę danego Produktu, jego odesłanie nie będzie możliwe przesyłką pocztową, Sprzedawca na Stronie Produktu poinformuje o możliwych wyższych kosztach zwrotu Produktu.
 6. Zwracany Towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą zakupu na adres pocztowy: ul. Górczewska 179, 01-459 Warszawa z dopiskiem ?Zwrot?. Faktura nie stanowi przesłanki odstąpienia od umowy, jednak w przypadku jej braku, Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Sklepie.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot wszystkich dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad fizycznych (zgodnej z umową) oraz wad prawnych. Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 2. Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność Towaru z umową), Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej.
 3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem ?Reklamacja? wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz pkt 4). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w Sklepie.
 4. W ramach reklamacji Klient może:
  1. zażądać obniżenia ceny,
  2. odstąpić od umowy,
  3. zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
  4. zażądać usunięcia wady.
 5. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 6. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
 7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 8. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności.
 9. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą.
 10. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie mogą być składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną ? na adres: mkwentylacja@gmail.com
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep poinformuje Klienta ? pocztą elektroniczną ? na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja bądź listownie.
 12. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.
 13. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Klient może realizować również uprawnienia przysługujące mu z tytułu udzielonej na zakupiony Produkt gwarancji. Realizacja praw przysługujących z gwarancji odbywa się na zasadach i w sposób w niej określony.

 

IX. Zwrot uiszczonych należności

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta odstąpienia od umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci pieniądze w taki sam sposób, w jaki zapłaty dokonał Klient.
 2. Jeżeli płatność za Towar została dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał przelewu.
 3. Jeżeli płatność za Towar została dokonana za pobraniem lub przy odbiorze osobistym Towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.
 4. W każdym przypadku powstania nadpłaty, Klient może otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy wskazane przez Klienta lub po wcześniejszym umówieniu w miejscu odbioru towaru.

 

X. Zamówienia zagraniczne

 1. Zamówienia składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu realizowane są wyłącznie na terytorium Polski, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.
 2. Zamówienia zagraniczne Sprzedawca realizuje wyłącznie w ramach indywidualnie uzgodnionych umów, określających w szczególności sposób i koszty przesyłki oraz sposób dokonywania płatności.
 3. W celu złożenia zamówienia zagranicznego Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem: +48 501 060 950 lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres: mkwentylacja@gmail.com

 

XI. Opinie Klientów

 1. Każdy Klient korzystający ze strony internetowej Sklepu ma możliwość bezpłatnego zamieszczana opinii o Sklepie i poszczególnych produktach.
 2. Zakazane jest zamieszczanie opinii zawierających:
  1. materiały uzyskane nielegalnie, sprzecznych z prawem, bądź naruszających prawa osób trzecich;
  2. treści o charakterze obraźliwym lub naruszających dobra osobiste innych osób;
  3. niezamówione informacje handlowe.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych opinii o treści niezgodnej z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

 

XII. Dane osobowe

 1. Przed złożeniem zamówienia oraz w trakcie rejestracji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu realizacji zamówienia lub założenia Konta. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu doręczenia zamówionego Towaru.
 3. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Marcin Gawin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą eMKa Wentylacja Marcin Gawin z siedzibą w Izabelinie, ul. Przyłuskiego 17A, 05-080 Izabelin, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 5272247390, REGON: 142741350.
 5. Klient ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z rezygnacją ze złożonego zamówienia.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 29.01.2015. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy i na stronie internetowej Sklepu: www.mk-wentylacja.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.mk-wentylacja.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.